Información en Español

Babet gaat verder...

15-01-2008

Sinds 15 januari 2008 verblijft Babet Hoeberigs in Rama. Voor een periode van twee-en- een-halve maand werkt ze als vrijwilliger nauw samen met de lokale medewerkers. Babet biedt ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten, die met name zijn gericht op een verbetering van de onderwijssituatie. Daarnaast bekijkt ze samen met coördinator Oniel hoe de interne organisatie verbeterd kan worden en welke rol daarbij is weggelegd voor de verschillende medewerkers.

Aan het werk voor de Stedenband weet Babet ook nog een heel persoonlijke doelstelling te verbinden. Zo valt op haar weblog te lezen dat ze tijdens eerdere reizen meermaals geconfronteerd is geworden met een zekere ongemakkelijkheid die ontstaat wanneer mensen uit verschillende culturen elkaars ongeschreven gedragsregels niet goed weten te interpreteren of gewoonweg niet herkennen. Babet heeft zich voorgenomen om tijdens haar verblijf in Rama te onderzoeken hoe je als buitenstaander een respectvolle en open houding kan aannemen ten aanzien van een andere, vreemde cultuur, zonder daarbij je eigen culturele achtergrond geweld aan te doen.

Als u benieuwd bent naar haar bevindingen op dit vlak of meer wilt lezen over de precieze aard van de werkzaamheden die Babet in Rama verricht, klik dan verder naar haar persoonlijke weblog.