Politieke situatie Nicaragua

Opstanden in Nicaragua:

Bijna iedereen weet dat er momenteel veel problemen zijn in Nicaragua. Maar bijna niemand kent of begrijpt het precieze verhaal. Vandaar dat wij het belangrijk vonden om ons verder te verdiepen in de media uit Nicaragua.

Op 10 januari 2007 heroverde Daniel Ortega de presidentiële macht. Hierdoor was Nicaragua opnieuw in handen van het Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront (FSLN). De grote politieke, bestuurlijke en financiële veranderingen van de afgelopen jaren maken dat Nicaraguanen momenteel geweld gebruiken om niet toe te staan ​​dat deze president nog meer weg neemt van de weinige middelen die ze hebben. Voornamelijk de hervorming van het pensioenstelsel heeft geleid tot een verandering van gedachten van het volk, waardoor zij begonnen te vechten tegen de regering in demonstraties en grote gevechten, waarbij er tot en met 24 juni 2018 220 doden en meer dan 1000 gewonden zijn gevallen.

Hierbij zijn er demonstraties te zien in grote steden als Masaya. En zijn er onder anderen barricades gemaakt met rotsen die de wegen blokkeren, zodat niemand steden in of uit kan komen. Hierdoor worden helaas ook de voertuigen met voedselvoorzieningen tegengehouden, waardoor de Nicaraguaanse gezinnen niet altijd van genoeg voedsel kunnen worden voorzien. Daarnaast is ook het percentage van geweld en winkeldiefstal gestegen. Bewoners uit el Rama geven aan dat het leven een stuk lastiger is geworden nu de wegen gebarricadeerd zijn op sommige plekken.

Om de problemen tussen de overheid en de burgers op te lossen wordt de kerk betrokken. Deze probeert te helpen doormiddel van gespreksvoering. De meeste Nicaraguanen zelf geven aan dat ze simpelweg willen dat Daniel Ortega, die momenteel al 11 jaar aan de macht is, van zijn positie afstapt.