Sponsoren 2019

Wij bedanken onze hoofdsponsoren van Café Rama 2019:

DJ Dutch Ice
Ben Merlyn
Guldemeester BV
Psychotherapiepraktijk Notermans
EQ ili Nederland BV
Buitenspeelplaats Villa Kanjel
van Rijn Project & Beleid
Maria oet ’t Heilig Land

Ook willen wij graag alle particuliere en anonieme sponsoren hartelijk bedanken voor hun steun en giften.