Update Buddy Project

Zoals jullie weten is het Buddy Project afgelopen zomer van start gegaan. Het project werd opgericht met het doel om het aantal kinderen dat naar school gaat te verhogen en ze daarnaast goed te laten deelnemen aan de lessen. Afgelopen zomer konden vele kinderen niet naar school gaan doordat hun thuissituatie dit niet toelaat. Denk aan het gebrek van inkomen om schoolspullen te kunnen kopen en ouders die het belang van scholing niet begrijpen, doordat zij zelf nooit naar school zijn gegaan.

Graag brengen we jullie op de hoogte van wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is. Van de 44 kinderen, zijn er maar liefst 33 kinderen die dagelijks deelnemen aan het programma dat door de Stedenband is opgesteld. Het programma bestaat uit het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van het kind, educatieve ontwikkeling van het kind en het verbeteren van het onderwijs. Bovendien om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te maken, zijn ook de juiste schoolmaterialen nodig. Daarom heeft de Stedenband, met dank aan alle sponsoren van het buddy project, ook schriftjes, schrijfgerei, rugzakken en schooluniformen besteld voor alle kinderen. Door sociaal-politieke tegenslagen heeft de Stedenband deze nog niet geheel kunnen verstrekken aan de kinderen. Echter begin 2019 kunnen wij de kinderen voorzien van de juiste materialen. De 11 kinderen die het programma niet hebben voortgezet zijn om persoonlijke redenen hiermee gestopt. Zelf streven wij er nog altijd naar om alle kinderen naar school te krijgen, maar de werkelijkheid wijst echter uit dat dit niet altijd haalbaar is. We zijn wel erg trots op de grote hoeveelheid kinderen die wij wel de ontwikkeling hebben kunnen bieden die zij verdienen. Zo geeft moeder Moralina bijvoorbeeld in een interview aan dat haar kinderen succesvol het schooljaar hebben behaald met dank aan het project. Naast de ontwikkeling van kinderen focust het project ook op het verhogen van de ouderbetrokkenheid, dit probeert de Stedenband te realiseren door de dialoog aan te gaan met de ouders. 

 

 

Ook gebruiken wij graag deze gelegenheid om onze sponsoren te bedanken. Met jullie steun en bijdrage kunnen wij veel betekenen voor deze kinderen en hun ouders.