Partners

LOGOTIPO DE LA FUNDACIÓNkopieFundación de Hermanamiento Rama
De Fundación de Hermanamiento Rama is belangrijkste partner van de stedenband in El Rama. Deze Nicaraguaanse partnerorganisatie heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele NGO, die voor lokale overheden en instellingen een belangrijke en essentiële projectpartner is voor het lokale ontwikkelingsprogramma.

In El Rama werkt stichting RaMa sinds 1987 samen met diverse instellingen en organisaties. Deze contacten worden vooral onderhouden door de lokale vertegenwoordigers van de stichting RaMa. Eind 2013 is de particuliere partnerorganisatie van de stedenband in El Rama geïnstitutionaliseerd tot de Fundación Hermanamiento Rama. Deze NGO vertegenwoordigt stichting RaMa in El Rama. De NGO treedt op als werkgever voor (project)medewerkers, coördineert projecten en programma’s, initieert nieuwe projecten en aanvullende fondswerving. Men beschikt over een eigen kantoor in El Rama, waarin ook projectmedewerkers zijn ondergebracht, zoals het team van ‘promotoras’ voor risicoleerlingen en MD2.

Partner-GEM_MAASTRICHT logoGemeente Maastricht
Sinds 2000 draagt de gemeente Maastricht via de stedenband met El Rama actief bij aan de realisering van de millenniumdoelen en het verbeteren van de leefbaarheid in deze Nicaraguaanse stad. De kracht van die stedenband zit volgens wethouder Mieke Damsma in de samenwerking: “In El Rama doen we niet aan ontwikkelingshulp, maar aan ontwikkelingssamenwerking. We geven niet alleen geld, maar delen vooral kennis en ervaring. Bovendien investeren we in kennis en onderwijs. Zo leggen we samen met partners een stevige basis voor de verbeteringen in El Rama.”

Partner-LBSNN logoLBSNN
Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) is een koepelorganisatie voor particuliere en gemeentelijke stedenbanden met Nicaragua. Sinds 2007 nemen de gemeente Maastricht en stichting RaMa deel aan het programma Caminando Juntos van het LBSNN en HIVOS.

Partner-Regenboog logoOBS De Regenboog
De Maastrichtse basisschool OBS De Regenboog heeft in het schooljaar 2015 – 2016 eenbelangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het natuur/ en uitwisselingsproject ´Mi amiga, la Naturaleza´.

Partner-Bonnefanten logoVHBO Bonnefanten College Maastricht
Het Bonnefanten Colllege Maastricht heeft een vriendschapsband met het Instituto Nacional Berardo Ciragui in El Rama, een middelbare school met algemeen vormend en agrarisch beroepsonderwijs.

Partner-Zuyd logoYPO
Het programma Young Professionals Overseas (YPO) van Zuyd Hogeschool faciliteert internationale stage’s in India, Zuid Afrika, Tanzania, Zambia en Nicaragua.