1987 – 1999

1999

projecten P1210452In 1999 werken leerlingen van het BonnefantenCollege samen met een Nicaraguaanse kunstenaar aan een muurschildering die symbool staat voor de vriendschapsband met de middelbare school Instituto Nacional Berardo de Ceraugui in El Rama.
De afdeling Onderwijs van de gemeente Maastricht en de stedenband organiseren een werkbezoek in Nicaragua voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma Risicoleerlingen. Met de diverse partners in El Rama wordt een integraal programma voorbereid met de deelprojecten ‘pre-escolar’, werkende kinderen en volwasseneneducatie.
Medewerkers van de Stadsbibliotheek Maastricht verzorgen een stageprogramma in Maastricht voor twee medewerkers van de ‘Bibliotéca Rama’.

1998

In 1998 is een uitgebreide Maastrichtse delegatie aanwezig bij de opening van de ‘Casa de Cultura en Bibliotéca’ in El Rama. Voorafgaand aan dit feest werken medewerkers van de Stadsbibliotheek Maastricht en de stedenband mee aan de inrichting en organisatie van de nieuwe bibliotheek.
Medewerkers van RTV Maastricht en Omroep Limburg bezoeken El Rama voor een uitwisseling met hun collega’s van Radio Dignidad en voor de productie van een Radio- en TV-uitzending over El Rama. Klik hier om deze documentaire te bekijken.

1997

In 1997 begeleidt de stedenband een ambtenaar van de gemeente Maastricht bij de eerste PUGA (Programma Uitzending GemeenteAmbtenaren) in El Rama t.b.v. de automatisering van het kredietfonds ‘Banco de los Pobres’ in El Rama.
In Maastricht maken leerlingen van de OBS Elckerlijc Boschpoort de eerste muurschildering met een Nicaraguaanse kunstenaar.
De stedenband organiseert een werkbezoek in Maastricht voor vier medewerkers van Radio Dignidad en de eerste vrouwelijke burgemeester van El Rama. De delegatie volgt een gecombineerd stageprogramma bij de gemeente Maastricht en de toenmalige Omroep Limburg (tegenwoordig L1).

1996

In 1996 voeren meer dan 70 kinderen van verschillende Maastrichtse basisscholen de kindermusical Niños op over straatkinderen en afval in Nicaragua. Klik hier voor een video over deze musical in een uitverkocht Theater aan het Vrijthof.
Voor de eerste keer verblijven ambtenaren van de gemeente El Rama in Maastricht i.k.v. een stageprogramma van de VNG-i (Vereniging van Nederlandse Gemeenten – international).

1995

In 1995 start de Maastrichtse basisschool OBS Elckerlijck Boschpoort een scholenband met de basisschool Escuela Holanda in El Rama, mede n.a.v. deelname aan het educatief project ‘Mag het een beetje anders zijn’.

1994

In 1994 wordt het kredietfonds ‘Banco de los Pobres’ gerealiseerd, met medefinanciering van Stichting Steun door Rabobanken. Het kredietfonds functioneert tegenwoordig nog steeds.

projecten P12203321993

In 1993 start de bouw en ontwikkeling van de lokale radiozender Radio Dignidad. Het radiostation is nog altijd in de lucht en verzorgt dagelijks uitzendingen.
Het herbebossingsproject wordt afgerond. Vanaf 1990 zijn binnen de gemeente El Rama ruim 60 hectare duurzame houtsoorten, productiebossen en fruitbomen nieuw aangeplant.

1992

In 1992 ontvangt Maastricht de burgemeester van El Rama voor een tweede werkbezoek. Tijdens zijn verblijf worden de eerste contacten gelegd met Stichting Steun door Rabobanken voor de oprichting van een kredietfonds in El Rama.

1990

In 1990 nemen zes  basisscholen deel aan het educatief project ‘Mag het een beetje anders zijn’. Tot 1994 wordt dit project jaarlijks uitgevoerd op vijf Maastrichtse scholen met het Centrum voor Mundiale Vorming uit Alken.
In samenwerking met de stedenbanden in Aken en Nieuwpoort wordt het boek ‘De kunst van het overleven. Rama, het verhaal van een stad in Nicaragua‘ uitgebracht. Het verschijnt in het Spaans, Duits en Nederlands met interviews van Hans van Heijningen en foto’s van Bob van der Winden.
Van 1990 tot 1993 wordt het herbebossingsproject in El Rama ondersteund. Uiteindelijk is binnen de gemeente ruim 60 hectare nieuw aangeplant.

1989

In 1989 organiseert de stedenband in Maastricht een Latijsamerikaans muziekfestival.
In de hal van het ziekenhuis in Maastricht is een fototentoonstelling over El Rama.
Met Aken en Nieuwpoort wordt in El Rama de houtzagerij ondersteund, die een belangrijke rol vervuld bij de huisvesting en wederopbouw van de stad.

1988

In 1988 wordt El Rama getroffen door de orkaan Joan. Na de overstroming heeft de wederopbouw van de stad prioriteit. De stedenband heeft bijgedragen aan golfplaten voor noodwoningen. Klik hier voor beelden van El Rama na Joan.

1987

In 1987 vindt het eerste werkbezoek in Maastricht plaats van de toenmalige burgemeester van El Rama.
Het project ‘Techo campesino’ ondersteunt de huisvesting voor boerenfamilies die het platteland zijn ontvlucht vanwege de burgeroorlog.
Dit project wordt gefinancierd uit de opbrengst van het eerste Café Rama tijdens de Maastrichtse carnaval. Sindsdien wordt Café Rama jaarlijks georganiseerd. De opbrengsten vormen een belangrijke bijdrage aan de projecten in El Rama.