Project Basisonderwijs

De stedenband heeft altijd veel aandacht gehad voor onderwijs in El Rama en vooral voor de positie van de meest kwetsbare kinderen. In 2016 ondersteunt de Stedenband een onderwijsprogramma voor zes basisscholen en 119 risicoleerlingen. Daarnaast ondersteunt de stedenband de strijd tegen kinderarbeid in El Rama.

onderwijs-P1190500De afgelopen jaren zijn in El Rama goede resultaten behaald. Bij de start van het nieuwe schooljaar in 2016 zijn in het stedelijk gebied ‘slechts’ 19 kinderen opgespoord die door hun ouders niet waren ingeschreven. Inmiddels volgen deze kinderen onderwijs en zijn zij opgenomen in het programma. Daarmee worden zij (en hun ouders) dit schooljaar in de klas en ook buiten schooltijd intensief begeleid.
Samen met docenten van zes basisscholen zijn in het nieuwe schooljaar een honderdtal risicoleerlingen geïdentificeerd. Dit zijn veelal kinderen uit arme families met leerproblemen of een moeilijke thuissituatie. Ook zij kunnen rekenen op extra begeleiding en (buitenschoolse) activiteiten.

onderwijs-P1190481Binnen deze risicoleerlingen vormen de kinderen van families uit de steengroeve een speciale groep. De meesten hebben voorheen in de steengroeve gewerkt. Hun ouders nemen deel aan een economisch project dat de arbeidsomstandigheden in de steengroeve verbetert, een einde maakt aan kinderarbeid en de inkomsten van de families moet verbeteren.

onderwijs-P1180923Het onderwijsprogramma wordt gecoördineerd door een lokale stuurgroep van Ministerie van Onderwijs, gemeente El Rama en de lokale NGO Fundación RaMa, die namens de stedenband opereert. De gemeente El Rama garandeert de verbetering en nieuwbouw van vijf scholen op het platteland. De stuurgroep coördineert de volgende aspecten:

  • Opsporen van (werkende) kinderen die geen onderwijs volgen;
  • Identificeren van risicoleerlingen;
  • Begeleiding en volgsysteem van risicoleerlingen en ouders;
  • Onderwijspakketten voor de armste kinderen;
  • Ondersteuning van docenten;
  • Voorlichtingsprogramma voor de ouders;
  • Maatschappelijk netwerk rond de risicoleerling door samenwerking van kerk, ngo’s, politie en diverse lokale ministeries;
  • Coördinatie, training en begeleiding van vrijwillige jongeren voor onderwijsactiviteiten in de rurale gebieden.

onderwijs-P1180938