Project Lokaal Economische Ontwikkeling

merccampo-p1230285Het economisch investeringsprogramma sluit aan op ontwikkelingsperspectieven van El Rama, waar veeteelt (vleesproductie), landbouw, handel en visserij de belangrijkste inkomstenbronnen zijn. De activiteiten zijn gericht op inkomstenverhoging voor de lokale bevolking door deskundigheidsbevordering, ontwikkeling van nieuwe producten en verbetering van productie en afzetmogelijkheden. De thema’s onderwijs en vakopleidingen ondersteunen de lokaal economische ontwikkeling.

Vanaf 2010 is middels technische assistentie en kredietfaciliteiten geïnvesteerd in productieverbeteringen voor cacao en zuivel. Op het platteland is samengewerkt met coöperaties van kleine boeren. De fondsen worden beheerd door Nicaraguaanse bankinstellingen. Vanaf 2016 worden deze gelden via een rotatiefonds ingezet voor de ontwikkeling van kleine boeren. Kredieten zijn alleen beschikbaar in combinatie van technische begeleiding.

Cafe_Rama_2016_001In het stedelijk gebied zijn de investeringen gericht op versterking van het MKB, de horeca en toerisme. Een deel van de (micro)kredieten is bestemd voor jonge startende ondernemers, in combinatie met een begeleidingstraject voor de ontwikkeling van een ondernemingsplan. Vanwege de hogere risico’s zijn er geen kredietfaciliteiten voor deze doelgroep beschikbaar.

Met de gemeente El Rama en de lokale horecasector is ook ingezet op verbeteringen van de lokale toeristische infrastructuur.

Bij alle economische investeringen geldt dat binnen alle sectoren geen kinderarbeid meer voorkomt!

.