Project Vakopleidingen

Binnen het thema vakopleidingen worden cursusmaterialen en infrastructuur meegefinancierd voor de Escuela de Oficios Municipal. Dit is een cursusprogramma voor jongeren en volwassenen met een divers aanbod van thema’s, zoals computer(programma’s), motor- en autotechniek, electra, loodgieter, schoonheidsspecialiste en kledingmakerij.

EdOP1230730 Het programma wordt gecoördineerd door de gemeente El Rama. In 2015 hebben ongeveer 400 mensen, waarvan meer dan helft vrouwen, de verschillende cursussen gevolgd. De cursisten leren een vak en krijgen een diploma. Hiermee hebben ze een grotere kans op werk en een hoger inkomen.

EdOP1230627Binnen het economische ontwikkelingsprogramma zijn de afgelopen jaren in El Rama ook verschillende vakopleidingen ondersteund. Deze beroepscursussen en opleidingen sloten aan bij de sectoren waarin de doelgroepen werkzaam zijn, zoals veeteelt, zuivel en huizenbouw. In het voortgezet onderwijs is de ontwikkeling van een meerjarige agrarische opleiding ondersteund.