Onderwijs

Onderwijs op het platteland

Schooltjes bouwen zonder omwegen

Nieuwe school op plattelandDe stichting Stedenband Maastricht-Rama (stichting RaMa) heeft de afgelopen jaren in El Rama bijgedragen aan structurele verbeteringen van het onderwijs voor kansarme kinderen. Desondanks vallen in El Rama nog steeds bijna 4.500 kinderen buiten de onderwijsboot. De meerderheid van deze kinderen (74%) leeft op het platteland. Zij gaan NIET naar school omdat onderwijsfaciliteiten in hun dorp ontbreken, hun ouders onderwijs niet belangrijk vinden of ze geen tijd hebben en moeten werken.

El Rama telt 54.000 inwoners, waarvan 40% jonger dan 12 jaar is. Ruim 70% van de bevolking leeft op het platteland, dat groter is dan de provincie Limburg.
Met name op het platteland van El Rama is een schrikbarend tekort aan schoolgebouwen. Op korte termijn zijn er zeker 120 nodig: 60 van de bestaande 180 scholen zijn dringend aan vervanging toe en eveneens 60 zijn nodig op plekken waar nu nog helemaal geen school is.

Schooltje in aanbouw De afgelopen jaren heeft Stichting RaMa jaarlijks bij kunnen dragen aan de bouw van vier nieuwe schooltjes in de rurale zone's van El Rama. In 2009 zijn er zelfs vijf gebouwd. De schooltjes bestaan uit één lokaal met een cementen vloer en een dak van verzinkte golfplaten. In overleg met de ouders zijn er aanvullingen mogelijk, zoals doorzichtige dakplaten en voorzieningen voor de opvang van regenwater. De kosten van de bouw bedragen circa 7.500 euro per schoolgebouw.


De gang van zaken


El Rama wordt jaarlijks door vrijwilligers bezocht om de al gerealiseerde schooltjes te controleren en de bouw van nieuwe te plannen. Samen met de Secretario de Educación wordt gekeken naar plekken waar nieuwe schooltjes het hardst nodig zijn. Daarbij is het belangrijk dat de bevolking haar ‘steentje’ bijdraagt door te zorgen voor het transport van bouwmateriaal (te paard) en de accomodatie van de bouwvakkers.

De derde participant is de gemeente Rama. Deze is verantwoordelijk voor een ander deel van het transport (met vrachtauto of boot) en houdt toezicht tijdens de bouw. De aannemer controleert de begroting en past deze eventueel aan. Wanneer het contract door alle participanten is getekend, wordt het geld beschikbaar gesteld en kan het werk beginnen.


Vrijwilligers Léon en Anna Daemen bezoeken regelmatig het platteland van El Rama en houden een verslag bij van de onderwijssituatie aldaar.

 

Bekijk de typische inauguratie van het nieuwe schooltje in de comarca Las Lapas door te klikken op onderstaand videoverslag.

 

U heeft de Flash Player nodig om deze video te bekijken.