5e Cultinaire Sponsordiner

Donderdag 8 oktober a.s. organiseert de Stedenband Maastricht-Rama met Café IPANEMA het 5e Cultinaire Rama-sponsordiner.

Voor dit lustrum willen wij u graag uitnodigen. U wordt meegenomen op een een virtuele ontdekkingsreis met de Expreso-bus naar El Rama. Uiteraard kunt u onderweg genieten van een culinair en cultureel programma, waarin u kennis kunt maken met het werk van de Stedenband en de veelzijdigheid van Nicaragua!

Onze reis start donderdag 8 oktober om 18.30 uur vanaf Ipanema Airport, ook bekend als Café IPANEMA, te Maastricht.
Door hun gastvrijheid en enthousiaste medewerking kan de opbrengst van deze avond bijna geheel worden bestemd voor onze projecten in El Rama.

Aanmelden kan via rama@rama.nl
en overmaking van € 60,- p.p.
of €30,- voor kinderen en studenten
op rek.nr. NL61 SNSB 0878 2918 65
t.n.v. stichting Stedenband Maastricht-Rama.

Na opgave ontvangt u eind september uw reisticket en nadere informatie voor deze bijzondere reis.