Fotoverslag II Natuurproject El Rama

Onder coordinatie van de Fundación Hermanamiento RaMa nemen leerlingen (10 – 12 jaar) van de basisschool Horacio Aguilar deel aan het project ‘Mi Amiga la naturaleza’. Hier is een fotoverslag uit El Rama van enkele projectactiviteiten van de kinderen in augustus en september.

Dit educatieve project wordt door de stedenband ondersteund met educatieve materialen en het weerstation in El Rama.

In Maastricht heeft OBS De Regenboog een vergelijkbaar project. Leerlingen van beide scholen wisselen fotoverslagen uit over hun activiteiten.