Jaarverslag 2014 van Stichting RaMa online beschikbaar

Het jaarverslag biedt een overzicht van de werkzaamheden en activiteiten in 2014 van de stedenband in Maastricht en in El Rama.

De projecten in El Rama worden tot 2016 grotendeels gerealiseerd binnen het subsidieprogramma Caminando Juntos II. Hierin worden programma’s ondersteund om alle kinderen toegang tot basisonderwijs te geven, kinderarbeid uit te bannen en beroepsopleidingen te ontwikkelen. Daarnaast was in 2014 een belangrijk deel van de investeringen gericht op lokale economische ontwikkeling in El Rama. Door ondersteuning van organisaties, vakopleidingen, kredietfaciliteiten en infrastructurele investeringen is de productieve sector versterkt.

In samenwerking met diverse partners en vrijwilligers heeft stichting RaMa ook in 2014 een lokale campagne met voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in Maastricht kunnen realiseren.

Lees verder in het jaarverslag 2014.