Jaarverslag 2015 stichting Rama online

In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden en activiteiten van de stedenband in 2015.

In El Rama zijn programma’s uitgevoerd om alle kinderen toegang tot basisonderwijs te geven, kinderarbeid uit te bannen en beroepsopleidingen te ontwikkelen. Ook in 2015 is een belangrijk deel van de investeringen gericht op lokale economische ontwikkeling in El Rama. Met kredietfaciliteiten, technische assistentie en infrastructurele investeringen zijn agrarische producenten en het MKB ondersteund.

Met medewerking van diverse partners en vrijwilligers is in 2015 een lokale Maastrichtse campagne gerealiseerd met voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten.

Lees verder in het jaarverslag 2015.