Op zoek naar relevante werkervaring?

De Stedenband Maastricht-Rama zoekt vijf enthousiaste mensen die ervaring op willen doen met een of meer van de volgende werkzaamheden:

  1. Het ontwikkelen van inhoudelijke plannen voor mondiale bewustwording;
  2. In samenwerking met de gemeente Maastricht vorm geven aan de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties;
  3. Bedrijven in Maastricht bewegen om mede vorm te geven aan die internationale ontwikkelingsdoelen;
  4. Het organiseren van publieksactiviteiten, die inwoners van Maastricht bewust maken van de ontwikkelingsdoelen;
  5. Het organiseren van activiteiten gericht op fondswerving voor duurzame ontwikkelingsprojecten in de stad El Rama (Nicaragua);
  6. Het vormgeven van een publiekscampagne voor de Stedenband Maastricht-Rama en haar partners rond de ontwikkelingsdoelen.

Meer informatie over de Internationale Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vind je o.a. bij Oneworld.nl: Wat zijn de Global Goals?

Wij zijn een kleine vrijwilligersorganisatie die zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Wij hebben daar nieuwe mensen bij nodig, die gemotiveerd zijn om de wereld te verduurzamen. Mensen die graag werken aan internationale vraagstukken en die hier eigen ideeën over hebben. En ook mensen die energie krijgen van het organiseren van evenementen of het bedenken en maken van een publiekscampagne.

Wij bieden een vergoeding bij minimaal vier uur per week inzet van je tijd, kennis en vaardigheden. We hopen op een nieuwe harde kern van enthousiaste werkers, die samen met onze coördinator een sterk programma gaan neerzetten voor de komende vier jaar.

Interesse?
Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Danielle Arends: 06 10 883 996.